Uudised ja teated

« Tagasi

Noorsootöö, huviharidus ja huvitegevus Põltsamaa vallas eriolukorra ajal

Valitsus otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga on huvikoolide ja avatud noortekeskuste ruumid alates 16. märtsist suletud, kõik noorsootöö tegevused (sh huviringid, treeningud) tuleb ümber korraldada, kasutades selleks kontaktivabade tegevuste võimalusi. 
 
Haridus- ja Teadusministeerium (HTM), Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK)  ja Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on koostanud ametlikke juhiseid, jaganud infot noortevaldkonda toetavatest meetmetest, koondanud abimaterjale ja praktilisi nõuandeid nutika noorsootöö varamust.
 
Nii noortevaldkonna katus- ja esindusorganisatsioonid kui ka valdav osa nende liikmetest ja valdkondlikest organisatsioonidest on oma tegevused ümber korraldanud, lähtudes muutunud oludest, ning noortele pakutakse ka uutes oludes põnevaid noorsootöö tegevusi. Eesti Noorsootöö Keskus on loonud erilehe Noortevaldkonnale eriolukorras, kuhu koondub vajalik ja ajakohane info valdkonnas toimuvast: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/
 
On väga tähtis, et linnad ja vallad jätkaksid noorsootöö korraldamist ka eriolukorras, ütles ENTK direktor Edgar Schlümmer pöördumises omavalitsusjuhtide poole. Noortega töötavad inimesed oskavad ja on valmis leidma uusi vorme noorsootöö ja huvihariduse pakkumiseks ka distantsilt.
 
Olukorrast Põltsamaa vallas
 
Seoses väljakuulutatud eriolukorraga uurisime Põltsamaa valla noorsootöötajatelt ning huvihariduse ja huvitegevuse pakkujatelt, kuidas nad selles olukorras tegutsevad. 
Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses jätkub töö noortega virtuaalselt ja tegeletakse valdkonda arendavate teiste tegevustega, lisaks toimub keskuses pisiremont. Noortekeskuse FB- ja Instagrami-lehele postitatakse teateid ja uudiseid.
 
Noorsootöötajad Merle, Ave ja Monika on noorte jaoks läbi sõnumikeskuse olemas E-R kell 12.00-17.00 ning igal kolmapäeval postitatakse vahva vaba aja tegevus, mida huvilised saavad kodus järgi proovida. Noorte Tugila töötajad Ave ja Maire on noorte jaoks olemas: Maire Püss (Skype: Maire Püss; e-mail mairepuss@gmail.com; tel 5228025) ja Ave (ave.lubek@ank.ee).
 
Adavere Vaba Aja Keskuse noorsootöötaja Kätlin suhtleb noortega FB-grupis ja Adavere Mõisa Seltsi FB lehelt saab lugeda asjakohast infot ja leiab tegevusi vaba aja veetmiseks.
Koolide juures tegutsevad enamasti õpetajate juhendatud huviringid. Kuna distantsõppe tingimustes on õpetajate koormus suurenenud ja kontakttunde ei ole võimalik läbi viia, siis on enamik huviringe oma tegevuse mõneks ajaks peatanud. Samas on siiski neid ringijuhendajad, kes saavad huviringe viia läbi erinevates digikeskkondades ja saata õpilastele materjali iseseisvalt huvialaga tegelemiseks. 
 
Huvikoolides toimetatakse erinevalt: kunstikoolis toimub e-õpe; spordikoolis on treenerid edastanud treeningplaanid iseseisvaks harjutamiseks; muusikakoolis toimuvad individuaaltunnid digilahenduste abil ja õpilased harjutavad iseseisvalt.  
 
Spordiklubides (jalgpall, (rull)uisutamine, jalgratas, (rull)suusatamine) jätkub tegevus individuaaltreeningkavade alusel. Rahvamajade huviringide tegevus on peatatud eriolukorra lõppemiseni. 
 
Noorteühenduste tegevus on kolinud veebikeskkonda - jagatakse infot ja väljakutseid sh õues liikumise ülesanded, lisaks suheldakse gruppides. Mida teha kui oled kodune? Vaata FB: Kodutütarde Jõgeva ringkond. 
 
Põltsamaa Noortevolikogu kuulutas oma FB-lehel välja kampaania „Kodu ja karantiin",  mille käigus on iga nädal uus väljakutse ja loosi lähevad auhinnad.  Esimese nädala väljakutse on joonistada pilt oma kodukohast ja saata see fotona e-posti aadressile noortevolikogu@poltsamaa.ee
 
Teised huvitegevuse teenusepakkujad tegutsevad erinevalt – osadel on tegevus peatatud (Puurmanis toimunud taekwondo, Adaveres automudelism ja noortebänd),  akrobaatikat saab teha FB vahendusel (Akros-e-treeningud) ja tantsustuudiodel toimub e-õpe (Cestants, Dance Dream, JJ Street).
 
Huvikooli ja -ringide õppemaksude osas on samuti tehtud muudatusi: muusikakooli õppetasu alandati 50% ja spordikoolis on see peatatud, mitmed teenusepakkujad on vähendanud osalustasu. Kui huviringi eest on ette tasutud ja hetkel tegevust ei toimu, siis tehakse hiljem tasaarvestus. 
 
HTM kutsub lapevanemaid üles jätkama võimalusel noorsootöö teenuse eest tasumist ka eriolukorras, mis aitab tagada teenuse elujõulisuse eriolukorra lõppedes. Vajadusel tuleks otsida selleks sobivamaid viise koostöös kohaliku omavalitsuse ja teenusepakkujaga.
 
3. aprillil toimus HITSA korraldatud veebiseminar „Kuidas huvisid distantsilt juhtida". Seminaril tõdeti, et eriolukorras on eriti oluline noorte vajaduste märkamine ja noorte positiivse arengu toetamine. Selleks tuleb tagada noorsootöö kättesaadavus noortele. 
Esitlustes toodi hulgaliselt näiteid, kuidas eriolukorras erinevaid tehnilisi vahendeid ja keskkondasid kasutades on võimalik korraldada plaanitud sündmusi ja kaasata noori. Huvijuht saab aidata leida tasakaalu õppimise ja vaba aja vahel, samuti nõustada ning arendada õpilaste ettevõtlikkust. Samas õpivad ka huvijuhid uusi oskusi läbi kogemuste ning viivad ellu muutusi parema tuleviku heaks. 
 
Kõige selle kõrval on oluline silmas pidada, et lastel ja noortel peab olema aega ka endale ja neid ei tohi üle koormata. Samuti tuleb toetada noori nende arvamuse avaldamisel koolikorralduse ning kohaliku tegevuse kohta. Ka kriisi ajal on oluline märgata ja arvestada, mida noored vajavad, soovivad ning arvavad. Siinkohal saavad  abiks olla noortevolikogu, õpilasesindused ja huvijuhid. 
 
Eriolukord ei tähenda, et tavapärane elu jääks pausile – selle jaoks tuleb leida lihtsalt teistsugused vahendid. Õppimise kõrval tuleks jätta aega iseendale ning oma huvidele, leida sõpradega suhtelmis- ja ühiseid ajaveetmise võimalusi, mis ei eelda samas kohas viibimist. Puhata ja pöörata täheleapanu enda vaimse tervise hoidmisele. Jagada oma mõtteid, soove ning vajadusi sõprade ja lähedastega. 
 
Annika Kallasmaa
Noorsootööspetsialist