Uudised ja teated

« Tagasi

Muudatused Esku-Kamari Kooli lasteaia töökorralduses

Kuna Kamaris ja Eskus on oluliselt vähenenud laste arv, jäävad 1. septembrist suletuks Esku-Kamari Kooli Kamari lasteaiarühmad ja Esku lasteaias töötab ainult üks rühm. 
 
Kui eelmisel õppeaastal oli Kamaris veel kaks lasteaiarühma, millest üks oli õuerühm, siis sellest sügisest soovijate puudusel õuerühma enam ei avata. Avamata jääb ka teine rühm, sest lapsi  on liiga vähe. Vanematele pakuti võimalust viia lapsed Esku lasteaiarühma, enamus seda võimalust ka kasutas. 
 
Eskus, kus oli varem kaks lasteaiarühma, jääb 1. septembrist laste vähesuse tõttu tööle ainult üks rühm.