Uudised ja teated

« Tagasi

MTÜd saavad 15. oktoobrini esitada vallavalitsusele toetustaotlusi

Põltsamaa valla 2022. aasta eelarvest mittetulundusliku tegevusetoetuse saamiseks on toetustaotluste esitamise tähtaeg 15. oktoober 2021.
 
Toetuse taotlemise korda reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu poolt  16. augustil 2018. aastal vastu võetud  määrus nr 44 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord", mille alusel on toetuste liigid järgmised:
 
1) tegevustoetus
2) ürituse korraldamise toetus
3) projektitoetus
 
Toetusi saab esitada iseteeninduskeskkonnas SPOKU, mille sissepääsu leiate Põltsamaa valla kodulehelt poltsamaa.ee (→valdkonnad→kultuur ja sport→MTÜ-d→MTÜ-de toetamine→taotluste e-vormid (valida sobiv vorm) või spoku.ee→kasutajad→Põltsamaa vald→taotlemine→uus taotlus→haridus ja kultuur→valida sobiv taotlus.
 
Teemakohastele küsimustele vastab ja abi annab alates 1. oktoobrist 2021 haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters telefonil 5105889 või e-posti aadressil silja.peters@poltsamaa.ee.