Uudised ja teated

Miks Põltsamaa valla pargid on niitmata?

Vallavalitsuse ja Põltsamaa Halduse poole on pöördunud mitmed inimesed, kes on juhtinud tähelepanu niitmata parkidele ja haljasaladele. On's vikat nüri või niiduki bensiin otsas? Ei, see on teadlik valik.
 
Suurem osa meie parkidest on looduskaitse all ja seal kehtivad „raierahuga" sarnased reeglid. See tähendab, et poollooduslike koosluste liigilise mitmekesisuse säilitamiseks ei tohi neid 1. juulini niita. Iseäranis suure heateo saame sellega teha mesilastele ja kimalastele, kelle elupaigad on intensiivne põllumajandus linnaga piirnevatel aladel hävitanud. 
 
Ka Põltsamaa valla rohetaristu analüüs soovitab niitmist veidi rahulikumalt võtta ja piirduda suvekuudel vaid mõne üksiku niidukorraga.
 
„Looduslike ja poollooduslike alade arendamisel ning hoidmisel tuleks säilitada nende alade looduslik toimimine, hoides hooldusvajadust minimaalsena," soovitab analüüs. „Võimalusel tuleks kaaluda traditsiooniliste maastikuhooldusvõtete kasutamist, sh linnakarjanduse kasutamise võimalusi niitude ja rohumaade hooldamisel."
 
Lisaks taimedele ja putukatele oleme võitjad ka meie ise. Tekib vähem niidukitest põhjustatud mürareostust ja heitgaase. Hoiame kokku raha, mis kulub nudiniitmisel kütusele.