Uudised ja teated

« Tagasi

Märka tublisid terviseedendajaid!

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi Jõgeva maakonna terviseedendajate tunnustamiseks.

Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2020. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja elukvaliteeti. 

Konkursile võivad kandidaate esitada kõik üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tunnustab maakonna tasandil tervisedendajaid järgmistes  kategooriates:

  • Jõgevamaa Tervisedendaja;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu.

Ettepanek kandidaadi konkursil osalemiseks esitada SA Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele kas paberkandjal aadressil Aia tn 1, 48306 Jõgeva linn või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil arendus@jaek.ee  hiljemalt 25. novembriks 2020. a.

Ettepaneku vormi ja täpsemad konkursi tingimused leiab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehelt www.jaek.ee/rahvatervis ja kirja manusena.

Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine" kategooriate võitjate ja kandidaatide tunnustamine toimub Jõgevamaa kultuuri, spordi ja tervisedendajate tänuüritusel 8. jaanuaril 2021.

Konkurssi korraldatakse Tervise Arengu Instituudi poolt kinnitatud maakondliku tegevuskava raames.