Uudised ja teated

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine


Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.04.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 16.04.2019 kella 10:30ni.

Jõgeva maakond Põltsamaa vald Mõhküla Lille kinnisasi (61601:002:2420)