Uudised ja teated

« Tagasi

Liikumisvabaduse piirang kaubanduskeskustes

Eesti Vabariigi peaminister kehtestas alates 25.03.2020 isikutele liikumisvabaduse piirangu ja
viibimiskeelu kaubanduskeskustes.
 
Kui alljärgnevates kohtades on tagatud sisse- ja väljapääsude juures desinfitseerimisvahendite
olemasolu ning kaubanduspinna valdajate korraldatud kontroll isikutevahelise distantsi nõude
järgimise üle, ei kohaldu eelnimetatud piirang kaubanduskeskustes olevatele järgmistele kauplustele ja osutatavatele teenustele:
 
  1. toidukauplused;
  2. apteegid;
  3. kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel;
  4. pangakontorid;
  5. telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad;
  6. pakiautomaadid;
  7. toitlustusasutused, kus ei toimu toidu kohapeal tarbimist, vaid toimub üksnes toidu kaasamüük.
Samaga kehtestati kaubandustegevuseks kasutatavates või sellega seotud üldkasutatavates hoonete osades viibimisel liikumispiirang, mille kohaselt võib liikuda ringi üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
 
Täiendavalt anda soovitus kaubandustegevuseks kasutatavate või sellega seotud üldkasutatavate
hoonete osade valdajatele paigaldada kaubanduspinna sisse- ja väljapääsu juurde desinfitseerimisvahendid.
 
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.