Uudised ja teated

« Tagasi

Lasteaed MARI korraldas loomenäituse „Olgem hoitud, püsigem kodus!“

COVID 19 viirus tõi kaasa üleriikliku eriolukorra. Selles erilises olukorras olid ka Lasteaias MARI erilised tööd ja tegemised. Lasteaed oli kogu aprillikuu suletud. Osake lapsi ja töötajaid paigutusid sel ajal Tõrukese lasteaias, enamik töötajaid tegi aga kaugtööd.  
 
Mida saab üks lasteaiatöötaja kaugtööna teha – mõtlesid toona paljud. Aga erandkorras tehtigi erilisi töid. Peale selle, et õpetajad suhtlesid laste ja vanematega igapäevaselt ja -nädalaselt e-keskkonna ELIIS kaudu, said teoks paljud ideed ja mõtted, mis tavaolukorras lükkusid edasi põhjendusega „teen siis, kui rohkem aega on". Ja lasteaednik on loov! Teeb vahel mitte millestki midagi ilusat ja vajalikku…
 
Nii valmis arvukalt õppemänge, küll lugema õppimiseks, arvutamiseks, värvuste tundmaõppimiseks, kirjaharjutusteks jne. Valmistati vahvaid mängu- ja õppevahendeid, komponeeriti uusi lastelaule. Otsiti veebist parimaid praktikaid ja ideid õppe-kasvatustöö läbiviimiseks, koostati hulgaliselt e-katalooge. Osaleti mitmetel veebikoolitustel, -seminaridel, -koosolekutel, arendati koostööd teiste haridusvaldkonna ühendustega. Loeti läbi suur hulk pedagoogilist ja metoodilist kirjandust, valmistati neist referaadid kolleegidele ettekandmiseks.
 
Nüüd on kõik tehtu väljanäituseks lasteaia saali üles pandud. Külalisi küll hetkel veel majja ei lubata, aga eksponaadid on kõik üles pildistatud ja lasteaia kodulehele teistelegi tutvumiseks välja pandud. 
 
 
Tiia Kaeramaa
Lasteaed MARI direktor