Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse projekteerimishankel osalemiseks

 

Põltsamaa Vallavalitsus soovib Jõgeva mnt projekteerimise hinda:
 
Projekteerida 7 m laiune ja orienteeruvalt 860 m pikkune tänava lõik. Projekteeritav Jõgeva mnt algab Paju tn ristmikust ja lõpeb Selveri parkla sissesõiduga. Olemasolev 1,5 m laiune kõnnitee projekteerida 2,5 m laiuseks, algusega Rahu tn ristmikult kuni Selveri parkla sissesõiduni. Orienteeruv kõnnitee pikkus on 460 m. Pärna tn ristmikule projekteerida künnis koos ülekäigurajaga. Lahendada ära ohtlik ristmik Jõgeva mnt ja Sepa tn ristmikul. Kalmistu vahele 120 m ulatusel vasakule poole paigaldada sõidutee äärekivid ning äärekivide ja müürivahele projekteerida munakivisillutis. Rahu tänava ristmikult kuni Pärna tänava ristmikuni orienteeruvalt 430 m ulatusel vasakule tee poolele paigaldada sõidutee äärekivid. Välja vahetada kõik liiklusmärgid koos postidega. Lahendada ära sadevete ärajuhtimine arvestusega, et sadeveekaevud on Sepa tänaval, Pärna tänaval ja Tartu mnt. Projekteerimisel arvestada sellega, et vasakule poole teed on paigaldatud kanalisatsioon alates kalmistult kuni ringristmikuni.
 
Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus kõik hinnapakkumused tagasi lükata, kui esitatud pakkumushind ületab vallavalitsuse kasutuses olevaid vahendeid ja hange ei ole selle hinnaga otstarbekas.
 
Pakkumuse jõusoleku aeg 30 päeva ja projekti valmimise aeg 30. aprill 2020. a.
Projekteerija peab arvestama kõigi projekteerimise nõuetega, mis on vajalik töö tegemiseks.
 
Projekteerimiseks vajalik lisainformatsioon Aivar Aigro telefon 59180191, e-post aivar.aigro@poltsamaa.ee.
 
Projekteerimise hinnapakkumise aeg 10. veebruar 2020 kell 16.00 ning hinnapakkumine saata aadressile info@poltsamaa.ee.
 
Lisad: