Uudised ja teated

« Tagasi

Kriisikomisjon täpsustas koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid vallas

Põltsamaa valla kriisikomisjon täpsustas koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid vallas. 
  • Muuseumid ja näitusesaalid peavad kinni pidama 2+2 reeglist ning nende siseruumides on maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus. 
  • Sportimisel, treeningul, spordi- ja liikumisüritustel viibida ja liikuda kuni 10-liikmelises rühmas ning nii tegevuse ajal kui selle järel (nt riietusruumis) ei tohi eri 10-liikmelistesse rühmadesse kuuluvad isikud omavahel kokku puutuda. 
  • Treeningud lastele, mida korraldatakse Põltsamaa vallale kuuluvates hoonetes ja kus osalevad erinevate piirkondade lapsed, jätta ära kuni 31.12.2020 (ühe piirkonna lastele võimalik jätkata tegevusi). 
  • Sportimisel, treeningul, spordi- ja liikumisüritustel kehtib kuni 50% täituvuse tagamise tingimus. 
  • Avalikel üritustel ja koosolekutel, kultuuri- ja meelelahutusvaldkonnas ning kirikutes tuleb üleriigilisest piirangust tulenevalt kanda maski või katta nina ja suu ning kehtib 50 protsendi täituvuse piirang. Lisaks tuleb siseruumides tagada hajutatus. Kohvikute pidamine ja teised kogunemist soosivad tegevused jätta üritustel ära
  • Huvihariduse- ja tegevuse puhul siseruumides on kehtestatud grupipiirang 10 inimest. Võimalusel ära jätta kooritegevused, tantsurühmade tegevused ja eakatele suunatud tegevused kuni 31.12.2020.