Uudised ja teated

« Tagasi

Koostööprojektis valmis Põltsamaa valla tugispetsialistide juhtimismudel

Põltsamaa Vallavalitsus viis koos Elva ja Mustvee Vallavalitsusega 2019. aastal  läbi projekti, mille käigus töötati välja tugispetsialistide teenuse osutamise juhtimismudel.
 
Projektis osalenud omavalitsused saavad selle tulemusena alustada teenuse osutamiseks vajalike muudatuste ettevalmistamist ja elluviimist hiljemalt 2020/2021 aastal. 
 
Tugispetsialistidena käsitletakse siin haridusasutustes töötavaid  eripedagooge, logopeede, sotsiaalpedagooge ja psühholooge. Aga ka HEV koordinaatorit.
 
Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond kohalike omavalitsuste üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise meetmest. Projekti kogumaksumus oli 29411,76 eurot, millest 25000 eurot tuli sotsiaalfondist. Iga omavalitsus panustas 1470,59 euroga.