Uudised ja teated

« Tagasi

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Kompleksloa menetluse algatamise teade
 
Avaldamise algus: 29.12.2017
Avaldamise lõpp: 30.12.2117
 
Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Õnne Piimakarjatalu Osaühing (registrikood: 10009835) (aadress Esku küla Põltsamaa vald 48131 Jõgeva maakond) keskkonnakompleksloa muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 30.11.2017 nr DM-100459-1) on menetlusse võetud.

Õnne Piimakarjatalu Osaühing taotleb Esku laudakompleksi laiendamist tootmisvõimsuseni kuni 2550 veisekohta, sh 1550 kohta lüpsilehmadele, 700 kohta mullikatele ja 300 kohta vasikatele. Selleks planeeritakse 2018. aastal alustada amortiseerunud laudahoonete lammutuse ja uute lautade ehitusega. Tegevus on kavandatud etapiti.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni kontorites aadressidel Paala tee 4 Viljandi või Aia 2 Jõgeva, e-posti aadressil louna@keskkonnaamet.ee või telefonil 435 5619.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil https://kotkas.envir.ee/application_registry.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi või Aia 2, 48306 Jõgeva.

 
Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Ärinimed

Õnne Piimakarjatalu Osaühing, kehtetud ärinimed: Õnne Piimakarjatalu täisühing.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
 
Teadaande number 1237985