Uudised ja teated

« Tagasi

Kodanikuühendused saavad sügisvoorus KOPist toetust taotleda

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020 sügisvooru maakonna kodanikuühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng,
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot ja meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  1.oktoobriks 2020 kella  16.30.
Programmi määrus ja taotlusvormid on kättesaadavad JAEKi kodulehel www.jaek.ee/sugisvoor-2020

Infopäev taotlejatele toimub 14. septembril kella 14-17 Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis, Aia tn 6,  Jõgeva linnas. Registreeri infopäevale!

Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.