Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaamet korraldab Lustivere mõisa pargis loodushoiutöid

Keskkonnameti korraldamisel viiakse 2020. aasta teisel poolel kaitsealuses Lustivere mõisa pargis loodushoiutööd skeemil helesinise piiri ja roosa varjutusega alal. Tööd jaotuvad pinnatöödeks ja puuhooldustöödeks.
 
Pinnatööde lähteülesanne:
Ülepinnaline niitmine-trimmerdamine, tüvevigastuste vältimiseks mitte trimmerdada puutüvedele lähemal kui 0,5 m. Kännuvõsude käsitsi eemaldamine. Kogu ala koristamine murdunud okstest ja tüvedest kuni läbimõõduni 30 cm, üle selle tüvikud jätta elustiku tarbeks maha. Kiirekasvuliste noorte puude likvideerimine. Enelavõsa u 0,1 ha eemaldada. Tekkinud puitmaterjal ja raidmed ladestada maaomanikuga kokkuleppel väljaspool kaitsealust ala või, kui omanik pole tekkivast puitmaterjalist huvitatud, utiliseerida. Niiduse võib ka multšida.
 
Puuhooldustööde lähteülesanne:
Ohtlike puude langetamise reegleid järgides eemaldada 5 saaresurmast nakatunud saart (neist 2 alleel) ja neli kuivanud jalakat, veteraniseerida 3 saart, eemaldada alleel 1 jalakal teepoolne haru, pargis tammel 6 haru, hobukastanilt 2 tee kohal olevat oksa. Puitmaterjal järgata omanikule sobivasse suurusse ja teisaldada maaomanikule sobivasse kohta väljaspool kaitstava pargi ala või, kui omanik pole tekkivast puitmaterjalist huvitatud, utiliseerida, samuti ka raiejäägid.
 
Teostamisaeg  1. septembrist kuni 15. novembrini. 
 
Tarmo Niitla
kaitsekorralduse spetsialist
Lõuna regioon | Keskkonnaamet
Aleksandri 14, 51004 Tartu
+ 372 5698 9604