Uudised ja teated

« Tagasi

Keda pärjata valla aukodanikuks, kellele anda teenetemärk?

Vallavalitsus ootab ettepanekuid Põltsamaa valla aukodaniku ja teenetemärgi kandidaatide kohta.  Ettepanek tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „aukodanik" või „teenetemärk" hiljemalt 2. jaanuariks 2021 Põltsamaa valla kantseleisse Lossi tn 9.
 
Ettepanekus peavad sisalduma:
  • Aukodaniku või teenetemärgi kandidaadi nimi.
  • Aukodaniku nimetuse või teenetemärgi omistamise põhjendus.
  • Kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

Ettepanekuid võivad esitada kõik.

Põltsamaa valla antav aunimetus „Põltsamaa valla aukodanik" on Põltsamaa valla kõrgeim autasu, mis omistatakse füüsilisele isikule elutöö eest, Põltsamaa vallale osutatud pikaajaliste väljapaistvate teenete eest või vallapoolse erilise austusavaldusena.
 
Põltsamaa valla teenetemärk on Põltsamaa valla antav autasu, mis omistatakse üldjuhul Põltsamaa vallast pärit või Põltsamaa vallas elavatele ja/või töötavale füüsilistele isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Põltsamaa valla arengule või kes on silma paistnud mingi konkreetse Põltsamaa valla jaoks olulise saavutusega. 
 
Esitatud kandidaadid vaatab läbi vallavolikogu ajutine komisjon, mis kinnitatakse vallavolikogu detsembrikuu istungil. Tunnustuse saajad kinnitab vallavolikogu.
 
Aukodaniku nimetused ja teenetemärgid antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul 22. veebruaril 2021.
 
Lisainfo: Ülle Ottokar ulle.ottokar@poltsamaa.ee tel 5300 2557
 
VAATA LISAKS!