Uudised ja teated

« Tagasi

Jaanuarist hakkab Puurmani veevärki teenindama OÜ Põltsamaa Vesi

Puurmani piirkonnas oli seni ühisvee- ja kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse osutajaks AS Emajõe Veevärk, kellega endine Puurmani vald sõlmis omal ajal halduslepingu. Lepingu tähtaeg oli 31. detsember 2019.
 
Kuna omavalitsuste ühinemise järel läksid Puurmani vallale kuulunud ÜVK varad Põltsamaa vallale, otsustas vallavolikogu alustada ettevalmistusi ka Puurmani piirkonnas asuva veemajandustaristu ülevõtmiseks.
 
Põltsamaa vallavolikogu peab oluliseks, et kogu valla vee- ja kanalisatsioonitaristut haldab üks ettevõte. Selleks sobib kõige paremini vallale kuuluv OÜ Põltsamaa Vesi, mille põhikirjaliseks kohuseks on tagada Põltsamaa vallas ÜVK teenuse osutamine. 
 
Volikogu on Puurmani ühisvee- ja kanalisatsiooni ülevõtmist arutanud kolmel korral: 30. märtsil, 29. oktoobril ja 17. detsembril 2020. Neist viimasel sündis lõplik otsus –1. jaanuarist 2021 määrati ÜVK teenuse osutajaks Puurmani piirkonnas Põltsamaa Vesi.
 
Kuigi Põltsamaa Vesi hakkab Puurmanis teenust osutama uuest aastast, on ettevõte juba alustanud ettevalmistusi Pikknurme küla ÜVK süsteemi kaasajastamiseks.
 
Detsembri alguses teavitas Põltsamaa Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna muutusest Põltsamaa vallas, mis oli kooskõlastatud Konkurentsiametiga. Esimest korda olid hinnakirjas välja toodud ka Puurmani hinnad. 
 
Puurmani alevikus hakkavad 1. jaanuarist 2021 kehtima järgmised veeteenuse hinnad: tasu võetud vee eest 1,58€/m³, tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,75€/m³. Hindadele lisandub käibemaks 20%.
 
Taotluse hinnamuutmiseks oma teeninduspiirkonnas esitas Konkurentsiametile samuti AS Emajõe Veevärk. Lihtsalt võrdluseks, Emajõe Veevärgi teeninduspiirkonnas hakkab vesi uuest aastast maksma enamikes kohtades (va Elva linn) 1,229 €/m³ ja kanalisatsioon 1,78€/m³. Ka neile hindadele lisandub käibemaks.
 
Lähemal ajal saadab Põltsamaa Vesi kõigile Puurmani piirkonna ÜVK klientidele uued lepingud. AS Emajõe Veevärk on teatanud, et 2020. detsembrikuu veeteenuse eest tuleb Puurmani inimestel tasuda 2021. aasta jaanuari alguses AS Emajõe Veevärk poolt saadetud arve alusel. Veebruarist hakkab arveid esitama OÜ Põltsamaa Vesi.
 
Rohkem infot Põltsamaa valla veemajanduse kohta leiab valla kodulehelt . Küsimuste korral palume ühendust võtta Põltsamaa Vesi klienditeenindusega telefonil 77 62 260 või e-posti aadressil info@poltsamaavh.ee.