Uudised ja teated

« Tagasi

Info e-arvete esitamiseks

 

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 1. juulist 2019 a avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid. E-arve on XML-vormingus masinloetav dokument, mis liigub elektroonilises keskkonnas tarkvarasüsteemide vahel. Xml vormingus e-arvete saatmise osas suhtlevad omavahel operaatorfirmad (Omniva, Telema, Fitek). E-kirjaga saadetud XML fail (arve) ei ole seadusest tulenevalt aktsepteeritav. Pdf arve ei ole e-arve. E-arve peab olema väljastatud selle asutuse registrikoodiga, kes kauba või teenuse tellis (kas ametiasutus või hallatav asutus). E-arve peab olema koostatud vastavalt EL  või rahandusministri määruse alusel koostatud standarditele vastavas vormingus. Õige vormingu tagab operaatori kasutamine.

E-arve saatmise võimalused:

1) Juhul, kui müüja on täna juba e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete operaatorile, kelle kaudu jõuab see ostjani;

2) e-arvet on võimalik saata tasuta ostjale, kasutades riigi poolt loodud e-arveldaja infosüsteemi (https://e-arveldaja.rik.ee/). Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks, E-arveldajat aitab kasutada E-arveldaja abiinfo (https://abiinfo.rik.ee/earveldaja);

3) lisaks e-arveldajale saab e-arveid tasuta saata ka Fitek AS infosüsteemi kaudu (https://www.arved.ee). Selleks on vaja avada sellel aadressil kasutajakonto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks.

E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus: rik.earveldaja@rik.ee.

E-arvetele ülemineku kohta annab selgitusi Rahandusministeeriumi peaspetsialisti Keir Pooliga, keir.pool@fin.ee, samuti Riigi Tugiteenuste Keskus.

E-arve standardi osas abistab teid ITL e-arve toimkond.

Asutuste ja registrikoodide tabel.