Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 17. veebruaril

17. veebruaril avaneb hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor. Taotlusi saab esitada 17. aprillini.
 
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 
Programmiga toetatakse hajaasustuse piirkonnas järgmisi tegevusi:
  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmi panustavad nii riik kui ka kohalik omavalitsus. Põltsamaa vald on programmi tegevusteks planeerinud 2020. aasta eelarvesse 55 000 eurot. 
 
Hajaasustuse programmist on võimalik 5 aasta jooksul taotleda kokku kuni 6500 eurot. Taotleja omaosalus peab olema vähemalt 33%.