Uudised ja teated

« Tagasi

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED PÕLTSAMAA VALLAS

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail 2019. Eelhääletada saab valimisjaoskondades 20.-22. mail ja e-hääletada 16. mail kella 9-st kuni 22. mail kella 18-ni. 
 
Põltsamaa vallas on moodustatud viis valimisjaoskonda, kus töötavad jaoskonnakomisjonid järgmiselt:
 

1) valimisjaoskond nr 1 – Põltsamaa linnas (J. Kuperjanovi tn 1) Põltsamaa Kultuurikeskuse ruumides. Hääletada saab kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval. Eelhääletamise päevadel saavad selles jaoskonnas hääletada ka need, kes soovivad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda, samuti valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Põltsamaa valla täpsusega;

2) valimisjaoskond nr 2 – komisjon töötab kahes kohas:

  • 20. ja 21. mail Esku külas (Kooli tee 2) Esku-Kamari Kooli ruumides;
  • 22. mail ja valimispäeval 26. mail Adavere alevikus (Kooli tn 1) Adavere Põhikooli ruumides;
 
3) valimisjaoskond nr 3 – komisjon töötab kahes kohas:
  • 20. ja 21. mail Vägari külas (Kooli tee 7) Aidu Lasteaed-Algkooli ruumides;
  • 22. mail ja valimispäeval 26. mail Pisisaare külas (Kooli) Pisisaare Algkooli ruumides;
 
4) valimisjaoskond nr 4 – Lustivere külas (Mõisa tee 9) Lustivere kultuurimaja ruumides, kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval;
 
5) valimisjaoskond nr 5 – Puurmani alevikus (Tallinna mnt 1) Puurmani teenuskeskuse ruumides, kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval.
 
Eelhääletamine 
Oma elukohajärgses valimisjaoskonnas saab eelhääletada kõikides valimisjaoskondades 20., 21. ja 22. mail. 
 
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (sh valija asukohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses) saab hääletada eelhääletamise päevadel, hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1.
 
Asukohas hääletamine
Asukohas hääletamine tähendab olukorda, kui isik ei viibi oma rahvastikuregistri järgses elukohas ja ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada valimispäeval korraldatava kodus hääletamisega, sest asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, kodus hääletamine ainult valimispäeval. Asukohas hääletamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 22. mail kella 14-ks. 
 
E-hääletamine 
Elektrooniline hääletamine algab 16. mail kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. mail kella 18-ni.
 
Hääletamine valimispäeval 
Valimispäeval 26. mail saab hääletada ainult oma valimisjaoskonnas. Valimispäeval saab hääletada ka kodus. Kodus saab hääletada, kui isik ei saa valimispäeval terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 26. mail kella 14-ks. Taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval ajavahemikus kell 9-14.
 
Oma valimisjaoskonna numbri ja asukoha andmed leiate Siseministeeriumi saadetud valijakaardilt.  Oma jaoskonna asukohta saate kontrollida ka veebilehel valimised.rahvastikuregister.ee.
 
Kindlasti tuleb valimisjaoskonda kaasa võtta kehtiv ID-kaart või mõni muu pildiga ja kehtiv isikut tõendav dokument (juhiluba, pass).
 
 
Janne Veski
Põltsamaa vallasekretär