Uudised ja teated

« Tagasi

Esita ettepanek Põltsamaa valla kaasavasse eelarvesse!

Põltsamaa Vallavalitsus ootab 1.-25. oktoobrini ettepanekuid, mida rahastada 2021. aasta kaasavast eelarvest.

Kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha 20 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Ettepanekuks võib olla kas investeering Põltsamaa valla avalikus ruumis või Põltsamaa valla mainet toetav või tuntust suurendav sündmus. See peab teenima avalikku huvi ja ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanek peab sisaldama:

  • ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid (telefon, aadress või e-posti aadress);
  • ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  • ettepaneku eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põltsamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab);
  • ettepaneku kirjeldust (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
  • sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu - sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  • eelarvet (idee teostamise hinnakalkulatsioon);
  • muud olulist infot (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajal lisaks oluline teada);
  • kinnistu omaniku nõusolekut, kui investeering rajatakse kinnistule, mille omanik ei ole Põltsamaa vald.

Rohkem infot ettepanekute esitamise kohta leiab Põltsamaa valla veebilehel.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 25. oktoober ja need tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või tuua paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48104.

Laekunud ettepanekud vaatab üle Põltsamaa Vallavalitsuse moodustatud komisjon ja kui need vastavad nõuetele, siis suunatakse need rahvahääletusele. Hääletus toimub 9.-22. novembrini.

Põltamaa Vallavalitsuse jaoks on see kolmas kord korraldada vallas kaasava eelarve menetlust. Mullu oli kaasava eelarve rahaline maht 50 000 eurot. Koroonaviiruse levikust ja majanduslangusest tingituna on vallavalitsuse rahalised võimalused tänavu kasinamad, mistõttu otsustas vallavolikogu septembris vähendada järgmise aasta kaasava eelarve suurust 2019. aasta tasemele.