Uudised ja teated

« Tagasi

Erihooldekodu asukoht peab olema mugav nii selle elanikele kui ka põltsamaalastele

9. augusti Põltsamaa Teatajas ilmus lugejakiri, mis sisaldas mitmeid küsimusi Põltsamaale kavandatava erihooldekodu kohta. Neist olulisim – kas vallavalitsusel oleks võimalik taganeda erihooldekodu püstitamisest Põltsamaa kesklinna?
 
Alustuseks  - vallavalitsus ei ole sõlminud ühtegi lepingut erihooldekodu rajamiseks Põltsamaale. Hetkel käib arutelu projekteerimistingimuste väljastamise üle, mis on osa seaduslikust planeerimis- ja ehitustegevusest.
 
Põltsamaa linnas ja vallas on mitmeid riigile kuuluvaid maatükke, kus omanikuõigusi teostab Eesti riik. Mõnele neist on kehtestatud detailplaneering, mõned on reservis ja sinna hoonete rajamine eeldab planeeringu koostamist. Detailplaneeringu olemasolul on krundile määratud ehitusõigus ja maaomaniku jaoks on ehitamise alustamine mõnevõrra lihtsam. 
 
Tänavu kevadel esitas AS Hoolekandeteenused projekteerimistingimuste taotluse 24-kohalise erihooldekodu rajamiseks Põltsamaa linna J. Kuperjanovi 2 ja 4 vahelisele riigimaale. Avatud menetluse käigus esitati mitmeid vastuväiteid. 15. aprillil toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumis rahvakoosolek, kus leiti, et hooldekodule tuleb leida teine asukoht.
 
Vallavalitsus korraldas 13. mail ümarlaua, kus tutvustas AS Hoolekandeteenustele üheksat alternatiivset asukohta. Osa maatükkidest langes üsna kiiresti valikust välja, kuna neil puudus detailplaneering või asusid nad liiga kaugel avalikest teenustest, mille Hoolekandeteenused seadis üheks eelduseks.
 
AS Hoolekandeteenuste jaoks sobilike alternatiivsete asukohtadena jäid sõelale Tartu mnt 1b kõrval asuv turuplats ja Tartu mnt 5 ja 7b vahele jääv maa-ala. Ettevõte esitas nende kohta ka projekteerimistingimuste taotluse.
 
Tartu mnt 1b taotlusele laekus 12 vastuväidet, Tartu mnt 5 ja 7b vahelise maatüki kohta vastuväiteid ei olnud.
 
Vallavalitsuse jaoks mõneti ootamatult teatas AS Hoolekandeteenused 1. augustil, et võtab tagasi projekteerimistingimuste taotluse Tartu mnt 5 ja 7b vahelise maatüki kohta. 
 
„Maa-alal asub Elektrilevile kuluv Tartu alajaam ja sellest lähtuvad elektrikaablid," põhjendas AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd. „Nimetatud tehnovõrgud ning nende kaitsevööndid kitsendavad oluliselt maaüksuse kasutusvõimalusi, mistõttu ei ole sellel piisavalt vaba ruumi, et ehitada kavandatud suurusega eluhoone, rajada maaküte ning haljastus." 
 
6. augustil toimus vallavalitsuses kohtumine AS Hoolekandeteenuste esindajatega, kus vald tegi ettepaneku loobuda J. Kuperjanovi tänavale teenuskeskuse rajamisest ning jätkata Tartu mnt 1b kõrval asuva turuplatsi ja Tartu mnt 5 ja 7b vahelise maaüksusega. 
 
Tulles tagasi lehelugeja küsimuse juurde, siis Põltsamaa Vallavalitsus toetab ASi Hoolekandeteenused püüdlusi pakkuda erivajadustega inimestele tänapäevaseid elamistingimusi. Samas leiab vallavalitsus, et erihooldekodu rajamiseks on parim just Tartu mnt 5 ja 7b vaheline maa-ala: vaatamata seal paiknevale alajaamale ja elektrikaablitele on maaüksusele ehitamine võimalik. 
 
Kuigi vallavalitsuses on menetluses kolm erinevat projekteerimistingimuste taotlust, väljastatakse tingimused ühele krundile, arvestades nii tulevaste erihooldekodu elanike kui ka põltsamaalaste huve.