Uudised ja teated

« Tagasi

Arvamuse küsimine VILBEL OÜ õhusaasteloa muutmise taotluse ja eelnõude kohta


Teade avaldatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4.

Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse VILBEL OÜ õhusaasteloa nr L.ÕV/323134 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitekoguste projekti.

Õhusaasteloa taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud muudetud õhusaasteloa eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu. Luba muudetakse, kuna lisandunud on uus heiteallikas- värviruumi ventilatsiooniava. 

VILBEL OÜ õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalide ja eelnõuga saab tutvuda SIIN.