Uudised ja teated

« Tagasi

Alustava ettevõtja starditoetust on võimalik taotleda ka 2020. aastal

Starditoetuse meetme planeeritud kogueelarve aastatel 2014–2020 on 7 081 747 miljonit eurot, millele lisandub omafinantseering 1 770 436 eurot. Toetuse maksimaalne summa on 15 000 €. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%. Kuna toetusi on saanud paljud Eesti ettevõtted, siis planeeritud toetussumma on tänaseks kõvasti kahanenud. Kardeti, et äkki 2020 aastaks enam ei jätkugi.
 
Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt saab infot, et Jõgevamaa ettevõtjatest said viie aasta jooksul selle meetme fondist toetusi 5  ja kokku 55 700 eur. Toetust on saadud ekskavaatori ostuks, tööriistade ja seadmete hankimiseks, toitlustusteenuse käivitamiseks, kodulehe tegemiseks ja reklaamiks ning töömasinate hooldamiseks. 
 
Toetuse taotlemise tingimused muutusid leebemaks juba aprillist 2019. Näiteks saavad starditoetust taotleda isikud, kes on varasemalt edukalt ellu viinud Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse projekti. Samuti on muudetud nõudeid töötajate palkamisele. Kui varem tuli ettevõttel palgata korraga kaks töötajat esimesel aastal pärast projekti lõppu, siis edaspidi võib palgata ühe töötaja projekti lõppedes ja teise töötaja aasta hiljem, makstes neile vähemalt 50% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Ettevõtte kasvu hinnatakse müügitulu eesmärgi 80 000 euro saavutamise alusel, sõltumata kasvu tempost. 
 
Muutus ka toetust vahendav rakendusüksus. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) asemel jagab starditoetust Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsem info toetuse taotlemise kohta on kättesaadav RTK koduleheküljel www.rtk.ee
 
Taotlemiseks on vajalik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang maakondlikult arenduskeskuselt. SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus pakub tasuta nõustamist ja teeb äriplaani eelhinnanguid kõigile soovijatele. Võiks öelda, et kiirustage head ettevõtjad! Ilmselt 2020 aasta jooksul suudetakse see toetusfond tühjaks teha ja seni ei ole teada kas tuleb riigi poolt mingeid toetusmeetmeid või mitte. Nõustajate kontaktid leiate www.jaek.ee või kirjutage oma soovist ettevotlus@jaek.ee 
 
Marve Millend, ettevõtluskonsultant
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus