Uudised ja teated

« Tagasi

Aidu tehisjärves ei ole ujumine ja suplemine soovitatav

Terviseamet annab teada, et Aidu tehisjärve suplusvesi ei vasta Vabariigi Valitsuse 03.10.2019. a määrusega  nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" (edaspidi määrus nr 63) kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

Aidu tehisjärve suplusvees on Soole enterokokke 230 PMÜ/100 ml, lubatud piirsisaldus on kuni 100 PMÜ/100 ml.

Ujumine ja suplemine reostunud vees ei ole soovitatav. Soole enterokokid on levinud bakterid, kes elavad inimese soolestikus. Kuna need bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas on nad heaks indikaatoriks vees fekaalse reostuse määratlemiseks. Mida suurem on nende sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka tõvestavaid mikroorganisme.

Vaata lähemalt