Uudised ja teated

« Tagasi

2019. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

 

Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2020 seisuga on 9667, neist Põltsamaa linnas elab 3907 inimest. 

2019. aastal sündis Põltsamaa valda 101 uut ilmakodanikku ning meie seast lahkus 134 inimest.

Põltsamaa valda registreeris 2019. aastal oma elukoha 271 inimest, kuid samal ajal läks mujale elama 323 inimest. Vallasiseselt vahetas elukohta 286 inimest.

Elanike arv külade lõikes

Sooline ja vanuseline koosseis

 

Rahvastiku kahanemisel on kaks tahku

Suures pildis näeme, et väljaspool Tallinna ja Tartu piirkonda jätkub elanikkonna kahanemine. Põltsamaa vald ei ole siin erand. Mullu kahanes meie elanike arv umbes 2%. Kui panna Jõgeva maakonna vallad pingeritta, siis protsentuaalselt kahanes Põltsamaa elanike arv kõige vähem.
 
Aastaga vähenes Põltsamaa elanike arv 193 inimese võrra. See arv koosneb kahest osast.
 
01.01.2019 jõustus rahvastikuregistri seaduse § 110,  mis tähendas seda, et need inimesed, kellel oli ruumi omaniku nõudmisel tekkinud  aadress rahvastikuregistris  kohaliku omavalitsuse täpsusega, pidid elukohaandmeid täpsustama. Kes jättis andmed täpsustamata, kanti rahvastikuregistri arhiivi. Põltsamaa vallas jättis andmed täpsustamata üle 100 inimese.
 
See tähendab, et meie hulgas on ilmselt päris palju neid, kes võiksid oma elukohaandmeid kontrollida ja vajadusel registreerida elukoha Põltsamaa vallas.
 
Teise poole elanike arvu vähenemisest põhjustab loomulik iive ning sisse- ja väljaränne.
 
Lähemal vaatlusel näeme 2019. aasta andmetes mitmeid positiivseid märke. Mullu registreeriti meil vallas 101 sündi, mis on rohkem kui paljudel varasemal aastal. Natuke on paranenud ka loomulik iive. Kui 2018. aastal suri meil 57 inimest rohkem kui sündis, siis 2019 oli see näitaja 33.
 
Kahjuks on väljaränne täna see, mis toetab kõige rohkem elanikkonna vähenemist. Mullu lahkus Põltsamaa vallast 52 inimest rohkem kui siia saabus.
 
Vallavalitsusena pingutame selle nimel, et siinne elu- ja tegevuskeskkond oleks inimestele atraktiivsem ja neid inimesi vähem, kes on sunnitud või soovivad Põltsamaa vallast lahkuda.