Uudised ja teated

« Tagasi

20. novembril avanes kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg on 22. detsember 2021 kell 16.30.

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru eesmärk on edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel. Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja kirjeldama, kuidas on kavas vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele elutähtsate teenuste katkestuste korral või suurendada inimeste valmisolekut ning võimet ennast ja teisi kriisiolukorras abistama.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis

  • suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;
  • vähendavad riskikäitumist;
  • arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.

Taotlejaks võib olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus (ainult seoses vabatahtliku pääste projektidega)

Toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri ei ole. Projektivooru maht on 11 500 eurot.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks on SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Taotlused tuleb esitada aadressil arendus@jaek.ee

Taotlusvooru tingimused ja vajalikud dokumendid esitamiseks leiab JAEK-i kodulehelt.

Küsimuste korral saab lisainfot SA JAEK arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialistilt Maiu Veltbachilt (5647 9521, maiu@jaek.ee). Taotluste koostamisel nõustab SA JAEK kodanikuühenduste konsultant Kersti Kurvits (520 8423, kersti.kurvits@jaek.ee).