Uudised ja teated

« Tagasi

2. oktoobril algab Põltsamaa vallas heakorrakuu

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja sügisese heakorrakuu - 2. oktoobrist 7. novembrini 2021 on valla tiheasustusaladel lubatud kuivade okste ja lehtede põletamine.
 
Oksi ja lehti võib Põltsamaa linnas, Puurmani, Kamari ja Adavere alevikus ning tiheasustusaladel põletada kooskõlastatult kinnistu ning puhastusala naabritega.
 
Märga kulu, märgasid lehti ja sammalt põletada ei tohi! Märg hunnik võib tossata tunde ning häirida naabreid ja külalisi. Samuti levitab see ümbruskonnas toksilist ja kirbehaisuga suitsu.
 
Hajaasustusalal on kuivade okste ja lehtede põletamine lubatud aastaringselt, v.a kui on kehtestatud tuletegemise keeld, tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil ja tuletegemise koht peab paiknema ohutul kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Tuletegemise koht peab vastama tuleohutust reguleerivate õigusaktide nõuetele.
 
Kui ilmaolud lubavad, korraldab vallavalitsus heakorrakuu lõpus Põltsamaa linnas ja vajadusel alevikes sarnaselt kevadisele ja mullusügisesele reidile põletamiseks kõlbmatute haljastusjäätmete (puulehtede, sambla ja kuluheina) äraveo. Kogumisringide  toimumise graafikutest teatame eraldi.
 
Lisaks paigaldame heakorrakuul Põltsamaa kalmistu lähistele nn. multiliftkastid puulehtede ja muu kalmistul tekkiva taimse jäätme kogumiseks. Sinna on keelatud paigutada muid jäätmeid!
 
Põltsamaa jäätmejaamas võetakse heakorrakuul elanikelt tasuta vastu puulehti ning riisutud kulu. Kui puulehed ja kulu tuuakse kilekotis, tuleb kilekott eemaldada ning paigutada kilepakendi konteinerisse või kaasa võtta.