Uudised ja teated

« Tagasi

105 aastat rahvaraamatukogu Põltsamaal

Põltsamaa Lugemise Ringi põhikiri registreeriti 11. mail 1914. aastal Riias Liivimaa kubermanguvalitsuse poolt. Ring alustas oma tegevust üldkoosolekuga, mis toimus teisel suvistepühal, 8. juunil 1914. aastal.
 
Ringi kuulus peale Põltsamaa alevi elanike Rutikvere, Kolga-Jaani ja teiste paikade lugemishuvilisi. Aasta lõpuks oli ringi liikmete arv tõusnud juba üle 70. Kuna vastloodud lugemisringi üheks peaeesmärgiks oli asutada raamatukogu, hakati kohe selle nimel tegutsema. Pöörduti Põltsamaa Seltskondliku Ühisuse poole palvega, et  ühisuse saalis leitaks põllumeeste seltsi raamatukapi kõrval ruumi ka Põltsamaa Lugemise Ringi raamatukapi jaoks.
 
13. juulil 1914 andiski seltskondliku ühisuse eestseisuse koosolek selleks loa. Ühtlasi lubati lugemisringil Põltsamaa Põllumeeste Seltsi saali tasuta kasutada raamatute väljaandmise paigana. De facto oligi raamatukogu tekkinud, de jure jõuti selleni hiljem. 
 
Selleks pöördus Põltsamaa Lugemise Ring Liivimaa Kubermanguvalitsuse poole ka ametliku palvega lubada avada ringi liikmete jaoks tasuta raamatukogu-lugemistuba. Raamatukogu tegevusloa  hankimiseks tuli kõvasti vaeva näha, kuna takistusi ja bürokraatiat oli palju. Taotlus rändas raamatukogu asutada soovijate ja kuberneri vahel mitu korda edasi-tagasi. 
 
11. septembril 1914 Viljandi Maavalitsuse ülema poolt Liivimaa Kubermangu Valitsusele Riiga läkitatud kirjas teatati, et maavalitsusel ei ole vastuväiteid Põltsamaa Lugemise Ringi soovile avada tasuta raamatukogu-lugemistuba. 7. oktoobril 1914 saatis Liivimaa Kubermanguvalitsus omakorda kirja Viljandi Maakonna ülemale, andes loa avada Põltsamaa Lugemise Ringi tasuta raamatukogu ja lugemistuba.
 
Kui alguses arvati, et raamatukogu jõutakse avada 1915. aasta maikuus, siis tegelikult saadi sellega hakkama kaks kuud varem. Mainitud aasta 13. märtsi Sakalas kirjutati: „Lugemisringi raamatukogu võis kooliõpetaja A. Schulzenbergi hoolsal korraldusel tööle hakata. Kogus on raamatuid esialgu 220 köidet 200 rbl. väärtuses. Neist kingitusena annetatud 130 köidet." 
 
Nii on Põltsamaa Lugemise Ringi põhikirja registreerimine 11. mail 1914 rahvaraamatukogu tegevuse alguseks Põltsamaal. Raamatukogu on 105 aasta jooksul arenenud kaasaegseks multifunktsionaalseks kultuuri- ja mäluasutuseks, täites täna nii linnaraamatukogu, valla pearaamatukogu kui ka maakonnaraamatukogu ülesandeid.
 
Põltsamaa Raamatukogu tähistab oma juubelit 15. mail kell 18 piduliku kirjandus- ja muusikaõhtuga Põltsamaal, Veski tn 3.