« Tagasi

Vallavolikogu võttis vastu teise lisaeelarve

Põltsamaa Vallavolikogu võttis 17. novembril vastu teise lisaeelarve. Valla eelarve kogumaht suureneb 0,46 milj eurot ning moodustab kokku 22,14 miljonit eurot.
 
Füüsilise isiku tulumaksu on laekunud septembri lõpu seisuga planeeritust ca 266 tuhat eurot rohkem. Kuna majanduskulud on energiahindade kallinemise tõttu suurenenud 220 tuhande euro võrra, aitab ülelaekumine neid kulusid katta. Lisaks suuname osa enamlaekunud tulumaksust valla reservfondi. See võimaldab meil katta  maksude võimalikku alalaekumist IV kvartalis.
 
Toetuste eelarvet on suurendatud 164 723 euro võrra. Tegemist on sihtotstarbeliste toetustega, mida kasutatakse konkreetsete kulude katteks: nt Ukrainast saabunud sõjapõgenike laste hariduse toetuseks, sotsiaaltoetusfondi makseteks, projektide rahatuseks jpm. 
 
99 615 euro võrra on suurenenud valla omatulud. Siia on arvestatud planeeritust suurem üüritulu ning kaupade ja teenuste müügitulu.
 
Investeeringute osas vähendatakse vallamaja remonttööde ja sisustuse investeeringut 32 100 euro võrra. Eelarvesse lisati generaatori soetamine summas 16 416 eurot, millele on saadud Siseministeeriumist toetust. 53 000 euro võrra on kallinenud Kuuse-Marja tn ehitustööd: täiendavalt 28 920 eurot kasutatakse projekteerimisveast tingitud elektripostide ümbertõstmiseks ja 24 078 eurot  Rahu tänava lõigu väljaehitamiseks.