« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 17. novembri istungist

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 15. istung toimus Põltsamaa kultuurikeskuses 17. novembril. Istungil osales 16 volikogu liiget, puudus 5.
 
 • Volikogu kuulas ära ülevaate MTÜ Põltsamaa Sõnumid tegevusest ja ajalehe Põltsamaa Valla Sõnumid eelarvest.
 • Võeti vastu Põltsamaa valla 2022. aasta 2. lisaeelarve.
 • Otsustati, et Põltsamaa vald garanteerib 4037 eurot Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kaudu 2022. aastal elluviidava Jõgevamaa kliima- ja energiakava koostamise kaasfinantseeringuks.
 • Garanteeriti Jõgevamaa Spordiliit Kalju 2023. aasta tegevuste toetamiseks Põltsamaa valla poolt 13 247 eurot.
 • Anti Põltsamaa Haldusele nõusolek sõlmida liisinguleping maastikusuutliku veoauto soetamiseks maksumusega kuni 30 000 eurot.
 • Otsustati Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskus liita Põltsamaa Kultuurikeskusega alates 1. jaanuarist 2023. Otsuse aluseks oli noortekeskust hallanud noorteühenduse Juventus avaldus, millega ühendus soovis uuest aastast anda noortekeskuse haldamise ja sisulise teenuse pakkumise üle vallale.
 • Määrati Põltsamaa valla audiitoriks aastatel 2022-2025 osaühing AMC Audit. Audiitori leidmiseks viis vallavalitus läbi riigihanke.
 • Kinnitati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2022–2028.
 • Kuulati ära informatsioon Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve 9 kuu täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
 • Abivallavanem Kristi Klaos vastas Tõnu Pärteli teabenõudele, mis puudutas Põltsamaa valla tänavavalgustuse renoveerimist.
 • Kuulati ära vallavanema Karro Külanurme informatsioon vallavalitsuse tegevusest.
Istungi ülekannet on võimalik vaadata järele Põltsamaa valla veebilehel.
 
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.