« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 15. septembri istungist

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu !2. istung toimus neljapäeval, 15. septembril 2022 Põltsamaa kultuurikeskuses
 
 • Võeti vastu mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Võrreldes seni kehtinud korraga sõnastati taotluste hindamise kriteeriumid ja hindamispõhimõtted. 
 • Muudeti vallavara valitsemise korda. Lisati võimalus, et iseseisva kasutusvõimaluseta valla maast võib teha otsustuskorras juurdelõike naabruses olevale kinnisasjale. Põltsamaa vallale kuuluvad mitmed kinnistud, mis on riba-, siilu- või kiilukujulise või muu ebakorrapärase kujuga ja mida ei ole otstarbekas eraldiseisvalt võõrandada (nt Lustivere külas Kalda tee 5, Kamari alevikus Sakala tn 13a ja Vägari külas 3a kinnistud jne). Muudatus annab Põltsamaa vallale võimaluse otsustuskorras liita selliseid kinnistuid turuhinna eest naaberkinnistuga.
 • Muudeti Põltsamaa valla hankekorda. Tulenevalt hindade kallinemisest ja pakkumistega seotud menetlemise ressursimahukusest, muudeti otseostude piirmäärasid. 
 • Muudeti Põltsamaa Muusikakooli põhimäärust. Põltsamaa Muusikakool kolis 2022. aasta alguses oma endisest asukohast uuele aadressile. Seoses sellega on vajalik parandada muusikakooli aadressandmed.
 • Muudeti Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärust. Seoses uue lasteaiahoone valmimisega muutus lasteaia juriidiline aadress. Senisest põhimäärusest võeti välja ka endise MARI ja Tõrukese aadressid, kuna uue lasteaia valmimisega need õppekohad suleti.
 • Otsustati koormata Põltsamaa vallas Kuningamäe külas asuv ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK) kuuluv Kiriku kinnisasi kasutusvaldusega Põltsamaa valla kasuks. Otsus loob õigusliku aluse EAÕK kalmistu hooldamiseks. Kuna kalmistu omanik EAÕK andis teada, et tal puudub võimekus kalmistut hooldada, siis oli ta valmis andma kalmistu ja sellega külgneva põllumaa 10 aastaks Põltsamaa vallale kasutusvaldusesse.  Vallal on õigus põllumaa välja rentida ja kasutada kogu renditasu kalmistu heakorratöödeks. EAÕK-l säilib kalmistul matmisõigus.
 • Otsustati võõrandada enampakkumise korras järgmine Põltsamaa linnas asuv Viljandi mnt 3 kinnistu. Enampakkumise alghind on 129 000 eurot. Võõrandamisega seotud notariaalsed kulud kannab ostja.
 • Otsustati võõrandada enampakkumise korras Kalana külas asuv Kaasiku kinnistu. Enampakkumise alghind on 5000 eurot. Võõrandamisega seotud notariaalsed kulud kannab ostja.
 • Muudeti vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu. Konnakomisjoni koosseisust arvati välja Erkki Keldo ja Henry Uusküla. Kogukonnakomisjoni liikmeks kinnitati Ülle Ant.
 • Muudeti vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu. Komisjonist arvati välja Kersti Juhandi ja Kaisa Saluste ning uuteks liikmeteks kinnitati Evi Rohtla ja Sirje Kukk.
 • Muudeti vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu. Komisjonist arvati välja Kaspar Käärsoo ja uueks liikmeks kinnitati Nadežda Niklus.
 
Volikogu istungi ülekannet on võimalik järele vaadata Põltsamaa valla veebilehel.
 
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas.