« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 28. novembri istungist

Kinnitati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt:
Rain Randmaa – põhikooli lastevanemate esindaja;
Raivo Suni – põhikooli lastevanemate esindaja;
Kalev Pikver – põhikooli lastevanemate esindaja;
Kersti Kuusk – põhikooli lastevanemate esindaja;
Ilmar Kütt – põhikooli lastevanemate esindaja;
Herle Koss – põhikooli lastevanemate esindaja;
Taimi Lutsar – põhikooli lastevanemate esindaja;
Jaanika Lemetsar – gümnaasiumi lastevanemate esindaja;
Raik Matekainen – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
Sven Lass – vilistlaste esindaja;
Margit Tõnisson – põhikooli õpetajate esindaja;
Sirje Arro – põhikooli õpetajate esindaja;
Merle Karuks – põhikooli õpetajate esindaja;
Margit Uus – gümnaasiumi õpetajate esindaja;
Pirjo Malinen – gümnaasiumi õpilaste esindaja;
Kaisa Kolbin – põhikooli õpilaste esindaja;
Johanna Järva – õpilasesinduse esindaja;
Indrek Eensalu – kooli pidaja esindaja.
 
  • Kinnitati Põltsamaa Muuskakooli hoolekogu koosseis järgmiselt:
Lagle Kalberg – vanemate esindaja;
Riivo Lehiste – vanemate esindaja;
Merle Laanemäe – vanemate esindaja;
Katrin Vilde – vanemate esindaja;
Margit Männiksaar – vanemate esindaja
Raivo Suni – vanemate esindaja;
Toomas Tõnts – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
Pille Otsus – õppenõukogu esindaja;
Karmen Maikalu – kooli pidaja esindaja.
 
  • Eraldati Põltsamaa valla 2022. aasta reservfondist 4000 eurot MTÜ Põltsamaa Valla Sõnumid ajalehe väljaandmisega seotud oluliselt kallinenud majanduskulude katteks. MTÜ Põltsamaa Valla Sõnumid on 03.10.2022 esitanud taotluse kallinenud tegevuskulude (elekter, küte, Omniva kojukanne) katmise toetamiseks summas 5000 eurot. Vallavolikogu on teemat käsitlenud ja tutvustatud oktoobri ja novembri istungitel.
  • Lükati tagasi riigihankes „Elektrienergia ost Põltsamaa valla asutustele 2023" esitatud pakkumus ja otsustati korraldada uus riigihange. Pakkumuste esitamise tähtpäevaks, 11 novembriks esitas pakkumuse vaid AS Alexela (maksumusega 317,52 eurot MWh (ühiku hind + teenustasu). Hanke läbiviimisel ei arvestatud võimalusega võtta omavalitsuses kasutusele elektrienergia universaalteenus. Lisaks ületab pakkumuse maksumus oluliselt selleks planeeritud eelarvelisi vahendeid. 
  • Eraldati Põltsamaa valla 2022. aasta reservfondist 1800 eurot MTÜ-le Kamari Haridusselts avariilise veetrassi väljavahetamiseks. Kamari Haridusselts on 04.11.2022 esitanud taotluse Kamari Seltsimaja veetrassi remondi toetamiseks. Kogukonna köögi ehituse käigus ilmnes, et kinnistule tulev veetrass on kuni liitumispunktini amortiseerinud. OÜ Kaeveproff tegi hinnapakkumise ja teostas trassi vahetuse. Võttes aluseks tööde eest esitatud arve, palus Kamari Haridusselts vallalt toetust 1800 eurot.
  • Kuulutada välja Põltsamaa valla aukodaniku ja Põltsamaa valla teenetemärgi kandidaatide esitamine tähtajaga 2. jaanuar 2023.
  • Parandati tehniline viga, mis oli seotud Põltsamaa Halduse toitlustuse hindade kehtestamise korraldusega. 
  • Nõustuti kaheksa katastriüksuse jagamisega ning kinnitati uued sihtotstarbed ja koha-aadressid.
  • Kompenseeriti kahe õpilase sõidukulud.
  • Kooskõlastati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi taotlus inventari soetamiseks.
  • Vaadati läbi Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõud.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.