« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 13.03.2023 istungist

Lühidalt 13.03.2023 Põltsamaa Vallavalituse istungilt

1. Otsustati suurendada laste arvu  2022/2023. õppeaastal Põltsamaa Valla Lasteaias järgmiselt:

1.1 Põltsamaa õppekoha ühes sõimerühmas (1-3 a lapsed) – 16 lapseni;

1.2 Pisisaare õppekoha liitrühmas (1-7 a lapsed) – 20 lapseni.

2. Otsustati anda nõusolek Põltsamaa Valla Lasteaia Adavere, Lustivere, Esku, Vägari ja Pisisaare õppekohta ajutiseks sulgemiseks kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikul 26.06.-30.07.2023.

3. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas kaheksa katastriüksuse jagamisega ning määtati uutele katastriüksustele sihtotstarbed ja koha-aadressid.

4. Muudeti Põltsamaa vallas Lahavere külas asuva kinnisasja nr 410135 (katastritunnusega 57302:002:0354) koha-aadressi määrates uueks koha aadressiks Joonase, Lahavere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond ning tunnistati kehtetuks koha-aadress: Soo-Otsa, Lahavere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.

5. Kinnitati Põltsamaa Vallavalitsuse 2023. aasta hankeplaan.

6. Kinnitati riigihangete tulemused.

6.1. Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlusega hanke raamlepingu sõlmimiseks „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Põltsamaa vallas 2022-2023" esitas pakkumuse 3 ettevõtet. Põltsamaa Vallavalitsus osaleb projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses" ja on sõlminud 21.12.2022 Sotsiaalkindlustusametiga (SKA) koostöölepingu nr 2-9/54213-1  toetuse saamiseks. Lepingu esemeks on SKA avalike ülesannete osaline isikukeskne ümberkorraldamine. Tunnistati edukaks otsustati sõlmida raamleping järgmiste pakkujatega:

Osa 1 Baasteenused: Akersoni OÜ, Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ ja Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ;

Osa 2 Lisateenused: pakkujad Akersoni OÜ, Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ ja Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ.

6.2. Hanke „Põltsamaa linna alleede taastamine" pakkumuste esitamise tähtajaks 21.02.2023 laekus 6 pakkumust. Edukaks tunnistati POP & Haljastus OÜ poolt esitatud pakkumus ilma käibemaksuta maksumusega 144 709,68 eurot kui madalaima maksumusega pakkumus.

6.3. Hanke „Põltsamaa linna suure ringi ja Kuperjanovi tänava haljastus" pakkumuste esitamise tähtajaks 27.02.2023 laekus 1 pakkumus. Edukaks Tunnistati OÜ Roheline Emotsioon poolt esitatud pakkumus ilma käibemaksuta maksumusega 33 705 eurot kui madalaima maksumusega pakkumus.

7. Kinnitati Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseis.

8. Otsustati kutsuda alates 31.03.2023 tagasi sihtasutuse Põltsamaa Sport  nõukogu liikmed Meelis Kõressaar, Kaare Põder ja Märt Maurer ning määrata alates 01.04.2023 sihtasutuse Põltsamaa Sport nõukogu liikmeks Hergo Andruse, Sigrid Maansoo, Jan Müür ja Margus Ääremaa.

9. Otsustati kutsuda alates 31.03.2023 tagasi Sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikmed Jaan Aiaots, Hendrik Allsaar ja Maimu Kelder ning määrata alates 01.04.2023 sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikmeks Eveli Lilleoja, Merle Saviauk ja Toomas Teppo.

10.  Otsustati kutsuda alates 31.03.2023 tagasi Põltsamaa Vesi OÜ nõukogu liikmed Terje Trei, Riho Laanes ja Olev Teder ning määrata alates 01.04.2023 Põltsamaa Vesi OÜ nõukogu liikmeks Rivo Aren, Kersti Pook, Toomas Teppo ja Kersti Viggor.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.