« Tagasi

SA Põltsamaa Tervis, SA Põltsamaa Sport ja Põltsamaa Vesi OÜ said uued nõukogud

Põltsamaa Vallavolikogu 18.08.2022 volikogu istungil kiideti heaks Põltsamaa valla äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes osalemise poliitika põhimõtted. Selle kohaselt on nõukogu koosseisude komplekteerimise peamine eesmärk valla kui äriühingu ootuste täitmiseks vajalike kompetentside olemasolu kindlustamine ning meeskonna koostöövõime tagamine. Iga äriühingu puhul kaardistatakse äriühingu omaniku ootustest, tegevusvaldkonnast, strateegiast, arengufaasist, hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest tulenevalt vajalikud kompetentsid. Sobivate kandidaatide leidmiseks eelistatakse korraldada avalikke konkursse.

Põltsamaa Vallavalitsuse osalusega osaühinguid on vallas 2- Põltsamaa Vesi OÜ ja Põltsamaa Vallavara OÜ. Põltsamaa Vallavalitsuse poolt loodud sihtasutusi on samuti kaks- SA Põltsamaa Sport ning SA Põltsamaa Tervis.

Põltsamaa Vallavara OÜ nõukogu rolli kannab vallavalitsus kui täitevorgan, kuid teistele asutustele peab nõukogud kinnitama vallavalitsus. Eraldi nõukogude olemasolu vajadus neile tuleneb sihtasutuste seadusest ning asjaolust, et Põltsamaa Vesi OÜ-l on mitu omanikku (lisaks ka Viljandi vald).

Avalikud konkursid nõukogu liikmete leidmiseks kuulutati välja Põltsamaa Vallavalitsuse 13.02.2023 toimunud istungitel kinnitatud korraldustega, kus olid kirjas nõuded uuetele nõukogu liikmetele ning kandideerimistähtaeg 01.03.2023.

Vallavalitsuse 13.03.2023 toimunud istungil kinnitati uued SA Põltsamaa Sport, SA Põltsamaa Tervis ning Põltsamaa Vesi OÜ nõukogude liikmed.

Otsustati kutsuda alates 31.03.2023 tagasi SA Põltsamaa Sport nõukogu liikmed Meelis Kõressaar, Kaare Põder ja Märt Maurer ning määrata alates 01.04.2023 sihtasutuse Põltsamaa Sport nõukogu liikmeks Hergo Andruse, Sigrid Maansoo, Jan Müür ja Margus Ääremaa. Nõukogu liikmena jätkas uuesti kandideerinud Jakob Goroško.

Otsustati kutsuda alates 31.03.2023 tagasi SA Põltsamaa Tervis nõukogu liikmed Jaan Aiaots, Hendrik Allsaar ja Maimu Kelder ning määrata alates 01.04.2023 sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikmeks Eveli Lilleoja, Merle Saviauk ja Toomas Teppo.

Otsustati kutsuda alates 31.03.2023 tagasi Põltsamaa Vesi OÜ nõukogu liikmed Terje Trei, Riho Laanes ja Olev Teder ning määrata alates 01.04.2023 Põltsamaa Vesi OÜ nõukogu liikmeks Rivo Aren, Kersti Pook, Toomas Teppo ja Kersti Viggor.