« Tagasi

Riik toetab maale kolimist

Vabariigi Valitsus laiendas eelmisel nädalal maale elama minemise pilootprogrammi, mis hõlbustab kinnisvara soetamist ja kohandamist maapiirkonda.
 
Seni Ida-Virumaad ja Kagu-Eestit hõlmanud programmi laienes teistesse Eesti maapiirkondadesse, kus asustusüksuses elab alla 1000 elaniku ning on probleeme eluaseme soetuseks või remondiks laenu saamisega.
 
Maapiirkonnas asuv kinnisvara on krediidiasutuste silmis madala tagatisväärtusega, mistõttu nad ei soovi anda laene maapiirkonda elama asumiseks või seal elamistingimuste parandamiseks. Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) abiga on nüüd võimalik taotleda kuni 100 000 eurot kaaslaenu. Laenu saab elamu, sealhulgas paaris- või ridaelamu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.
 
„Pilootprogrammi laiendamine annab võimaluse neile, kes tahavad nautida maal elamist ka muudes Eesti paikades, kuid vajavad finantsilist abi," põhjendab maaeluminister Urmas Kruuse teotuse laienemise vajadust.
 
Seni on kaaslaenu saamiseks esitatud 25 taotlust, millest on rahuldatud 19 summas üle 996 000 euro. Kõige enam on laenu kasutatud Võrumaal ja Põlvamaal ning peamiselt eluaseme ostmiseks. Keskmine laenusaaja on 31–35-aastane lapsevanem.
 
Pilootprogramm maale elama asumise soodustamiseks algas 2021. aasta novembris. Programmi veab eest ja rahastab Maaelu Edendamise Sihtasutus. Kaaslaenu rakendati varem pilootprogrammina Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. Projekti maht on kokku 5 miljonit eurot, mis tuleb MESi eelarvest.