« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse nädala info

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa vallas ja vallavalitsuses!

Üldine

 • Järgmine vallavalitsuse istung toimub vajadusel 10.06.2024 elektroonselt.
 • Juunikuu vallavolikogu istung toimub 27.06.2024 (eelnõud Deltasse 5. juuniks, et jõuaks 10. juuni valitsusse).
 • 03.06 kell 16 volikogu revisjonikomisjoni koosolek (vallamajas)
 • 03.-09.06.2024 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Põltsamaa vallas on moodustatud viis valimisjaoskonda, kus valijad saavad hääletada kohapeal. Täpsema info leiab valla kodulehelt.
 • 03.06 kell 17.30 Põltsamaa valla huvitegevuse ja kultuuriteenuste teenusmudeli analüüsi avalik tutvustus.
 • 04.06 Eesti lipp 140 tähistamine. Info valla veebilehel.
 • Valla valimiskomisjon asub hääli üle lugema 10.06 kell 10 (vallamaja nõupidamiste ruumis, Lossi tn 9, Põltsamaa linn.)
 • Teenistujate puhkused ja ajutised töölt eemalolekud on leitavad valla veebilehel.
 • Otsime taristuspetsialisti – kandideerimise tähtaeg 04.06.
 • Põltsamaa valla raamatukogude nädala MEMO
 • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi nädala MEMO
 • Põltsamaa valla kultuurikava.
 • Kaasav eelarve 2024 vooru esitati tähtaegselt 12 ideed. Rahvahääletus on avatud ja toimub ajavahemikus 23. mai – 09. juuni 2024. Hääletada saad VOLISES või paberil Põltsamaa valla raamatukogudes

Haridus-kultuur

 • 03.06 kell 15.00 huvitegevuse infoplatvormi arutelu.
 • 04.06 kell 10.00 osakonna koosolek.
 • 06.06 kell 11.00 osaleb Silja Peters PÜG-is õpilase ümarlauas.
 • MTÜ-de toetuste lepingute ettevalmistamine.
 • Parimate õpilaste ja noorte tänuürituse ettevalmistused.
 • Väärikate Ülikooli aruande koostamine.
 • PMN projekti raames õppereisi ettevalmistused.
 • Kaasava hariduse projekti ettevalmistus.
 • Muu tavapärane tegevus.

Sotsiaal

 • 03.06 kell 12:00 MTÜ Abikeskuses, võrgustikukohtumine - Eveli L, Kati, Kelli-Ann, Helina; Kell 14:30 Kohtumine perearstidega
 • 04.06 kell 15:00 Võrgustikukohtumine SOS Põltsamaa Perekoduga – Eveli A, Kadi, Kätlin
 • 05.06 kell 12:00 Võrgustikukohtumine asendushooldusteenuse teemal – Eveli A ja Eveli L
 • Kell 14:30 Kohtumine Kingu Kodus, kogukonnatöö -Kristel Õ, Kristel K, Kelli-Ann, Eveli L
 • 06.06 kell 14:30 Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiu töörühma kokkusaamine – Eveli L
 • ISTE ja NGTS projekti tegevused- Helina
 • Tavapärane töö. Inimeste vastuvõtt, kodukülastused, avalduste menetlemine, täiskasvanute eestkoste korraldamine, s.h kohtule arvamuste kirjutamine ja kohtutega suhtlemine, lastekaitsealane töö. s.h kohtudokumentide koostamine, eestkoste korraldamine, koostöövõrgustikud, juhtumiarutelud jmt. 
 • 28.05-09.06 Puhkab sotsiaaltööspetsialist Anna-Maria Kazakov.

Rahandus

 • Volikogu revisjonikomisjoni koosolek 03.06.2024.
 • 18. juunil kasutajakoolitused asutuste ja osakondade juhtidele seoses eelarverakenduse VeeRa 2.0 kasutusele võtmisega.
 • 2024. aasta 1. lisaeelarve jooksev koostamine ja andmete kogumine.
 • Igapäevane töö osakonnas.

Majandus ja arendus

 • Korteriühistute toetamise taotlusvoor lõppes 13.05.2024. Kõik esitatud taotlused on läbi vaadatud ja taotlejatele on esitatud seoses taotlusega täpsustavaid küsimusi.
 • Vastu võetud Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneering. Avalik väljapanek 10.-23.06.2024.
 • Tänavavalgustuse ajutine väljalülitamine perioodil 04.06.2024-31.07.2024

Projektid, hanked:

 • Käimasolevate hangete jooksvad päringud ja menetlus, sh:
 • Käimas on konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus „Põltsamaa linnaruumi arendamise 3. etapp". (mahus mh Kuperjanovi tn, ujumisala, promenaad). Pakkumuste tähtaeg 10.06.2024.
 • Käimas on avatud hange „Esku lasteaia-kogukonnahoone rajamine". Pakkumuste tähtaeg on 06.06.2024 kell 10.00.
 • Lõppenud hange "Põltsamaa valla IT riistvara raamleping 2024 – 2028". Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 27.05.2024, raamlepingud sõlmimisel.
 • Positiivne rahastamise otsuse on saanud „Põltsamaa linnas asuva Lille tänava 2/3 õppehoone energiatõhususe parandamine".  Projekti abikõlblike kulude kogumaht on 720 840 eurot, millest toetuse määr on 67% ja maksimaalne suurus 482 962,80 ja „SA Põltsamaa Tervis Lossi tn 49 teenushoone energiatõhususe parandamine". Projekti abikõlblike kulude kogumaht on 1 251 960 eurot, millest toetuse määr on 67% ja maksimaalne suurus 838 813,20.
 • Põltsamaa linna Viljandi mnt kergliiklustee rekonstrueerimise projektitaotlus tunnistati vastavaks.

Müük:

 • Ringtee 11-1 kinnistu (korter). Enampakkumise tähtaeg 10.06.2024 kell 12:00.
 • Ettevalmistamisel Haava 11 enampakkumine.
 • Ettevalmistamisel Pärna 3 ja Pärna 5 hoonestusõiguse enampakkumise tingimused.
 • Põltsamaa Vallavara müüb Võhma tee 10 kinnistut Eskus.
 • Ettevalmistamisel Väljaku kinnistu (Tapiku küla) enampakkumine.