« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 28.11.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 28.  novembril algusega kell 9.00  Lossi 9 vallavanema kabinetis.

Päevakorra projekt:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61102:003:0370) (eelnõu 403)

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61102:003:0620) (eelnõu 404)

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61102:003:0312) (eelnõu 405)

4. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61102:003:0006) (eelnõu 406)

5. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61102:003:0085) (eelnõu 407)

6. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61602:002:1370) (eelnõu 409)

7. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61102:003:0097) (eelnõu 411)

8. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61102:003:0031) (eelnõu 412)

9. Korralduse tühistamine (eelnõu 408)

10. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. a eelarve reservfondist (eelnõu 413)

11. Põltsamaa valla aukodaniku ja teenetemärgi kandidaatide esitamise väljakuulutamine (eelnõu 410)

12. Õpilase sõidukulude kompenseerimine (eelnõu 414)

13. Õpilase sõidukulude kompenseerimine (eelnõu 415

14. Põltsamaa Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine (eelnõu 417)

15. Riigihanke pakkumuse tagasilükkamine (eelnõu 416)

16. Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kannikese tn 11)

2) Volikogu ajutise komisjoni moodustamine Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja Põltsamaa valla teenetemärgi andmise taotluste läbivaatamiseks ning vallavolikogule ettepanekute tegemiseks

3) Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 määruse nr 23 „Põltsamaa Kultuurikeskuse põhimäärus" muutmine

4) Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus

5) Puurmani Mõisakooli arengukava 2023-2026

6) Põltsamaa Valla Lasteaia arengukava 2022-2028 kinnitamine

7) Sihtasutuse Põltsamaa Sport põhikirja kinnitamin

8) Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve

17. Istungil algatatud teemad