« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 20.06.2024 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2024 algusega kell 9.00  Põltsamaa Lossi 9 vallavanema kabinetis.

Päevakorra projekt:

 

1. Katastriüksuste jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (Miku, Sulustvere küla) (eelnõu 176).

Ettekandja maaspetsialist Kaisa Sikora.

 

2. Katastriüksuste jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (Mikko, Vitsjärve küla) (eelnõu 177).

Ettekandja maaspetsialist Kaisa Sikora.

 

3. Katastriüksuste jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (Miku, Vitsjärve küla) (eelnõu 178).

Ettekandja maaspetsialist Kaisa Sikora.

 

4. Katastriüksuste jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (Saareni, Lebavere küla) (eelnõu 179).

Ettekandja maaspetsialist Kaisa Sikora.

 

5. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine (Saareni, Lebavere küla) (eelnõu 180).

Ettekandja maaspetsialist Kaisa Sikora.

 

6. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning riigimaale hoonestusõiguse seadmine (Kurve, Umbusi küla) (eelnõu 183).

Ettekandja maaspetsialist Kaisa Sikora.

 

7. Gümnaasiumi kuld-või hõbemedaliga lõpetajatele rahalise preemia määramine (eelnõu 182).

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters.

 

8. 2024. a kaasava eelarve hääletustulemuste kinnitamine (eelnõu 184).

Ettekandja arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Jan Müür.

 

9. Korteriühistute toetuse taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine (eelnõu 181).

Ettekandja arendusspetsialist Katrin Kairo.

 

10. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine (eelnõu 185).

Ettekandja arendusspetsialist Katrin Kairo.

 

11. Hajaasustuse programmi taotluste tingimuslik rahuldamine (eelnõu 186).

Ettekandja arendusspetsialist Katrin Kairo.

 

12. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine(eelnõu 187).

Ettekandja arendusspetsialist Katrin Kairo.

 

13. Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseis (eelnõu 188).

Ettekandja vallavanem Karro Külanurm

 

14. Kohapeal algatatud küsimused.