« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 12.09.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 12.septembril algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9

 

Päevakorra projekt:  

 

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61602:002:1480) (eelnõu 277)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61602:002:0113) (eelnõu 278)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61602:002:1960) (eelnõu 279)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

4. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61602:002:0250) (eelnõu 280)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

5. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (57301:002:1373) (eelnõu 288)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

6. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61701:008:0019) (eelnõu 291)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

7. Lustivere külas Rahu tee 6 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

8. Põltsamaa Halduse toitlustuse hindade kehtestamine (eelnõu 281)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

Kaasettekandja Põltsamaa Halduse juhataja Matis Velt

 

9. Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve koostamise juhend (eelnõu 282)

Ettekandjad abivallavanem Kristi Klaos ja vanemraamatupidaja Kaire Koit

 

10. Põltsamaa valla arengukava avalikustamine, avalik arutelu ja ettepanekute esitamine (eelnõu 283)

Ettekandjad abivallavanem Kristi Klaos, arendusjuht Aive Tamm

 

11. Vallavara tasuta kasutusse andmine (eelnõu 284)

Ettekandaja arendusjuht Aive Tamm

 

12. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. a eelarve reservfondist (eelnõu 285)

Ettekandaja arendusjuht Aive Tamm

 

13. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. a eelarve reservfondist (eelnõu 286)

Ettekandaja arendusjuht Aive Tamm

 

14. Jooksvad küsimused ja vallavanema informatsioon