« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 11.07.2022 istungi kokkuvõte

 

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 11.07. istungist

1.  Lubati Jõgevamaa Koostöökojal kasutada 2021. aastal projektile „Kunst avalikus ruumis" (jäi 2021. aastal teostamata)  eraldatud vahendeid summas 2520 eurot kasutada 2022. aastal.

2. Otsustati muudatuste tegemine riiklikus teeregistris:

1) Jätta tee nimetus samaks, kaotada ühisosa kõrvalasuva katastriüksusega, mille tulemusel tekib uus tee, millele määrata uus tee number ja katastriüksuse number.

Tee nr

Tee nimetus

Uus tee nr.

Tee nimetus

6170006

Karl August Hermanni tänav

61801:001:0749

6170249

Karl August Hermanni tänav

61801:001:0391

6170023

Kooli tänav

61801:001:0754

6170247

Kooli tänav

61801:001:0715

6170029

Lille tänav

61701:001:0079

6170248

Lille tänav

61801:001:0267

2) Jätta tee nimetus samaks, kaotada ühisosa kõrvalasuva katastriüksusega, mille tulemusel tekib uus tee, millel jätta tee number ja katastriüksuse number samaks.

Tee nr

Tee nimetus

Uus tee number

6110189

Valgma tee

61102:002:1120

6110189

 

3. Põltsamaa vallas Roosi tee I etapi ehituse hankel  tunnistati edukaks Moreen OÜ pakkumine summas 22 531,95 eurot (ilma käibemaksuta).

4. Põltsamaa vallas Adavere parkla ehituse hankel tunnistati edukaks Warren Teed OÜ pakkumine summas 17 436,04 eurot (ilma käibemaksuta).

5. Põltsamaa linnas kõnniteedel kivisillutise ümberladumise hankel tunnistati edukaks Warren Teed OÜ pakkumine summas 32 748,55 eurot (ilma käibemaksuta).

6. Põltsamaa linnas Kuuse, Ringtee ja Marja tänava jalg- ja jalgrattatee ehitaja leidmiseks avatud hankemenetlusega hankel tunnistati edukaks KV Infra OÜ pakkumus ilma käibemaksuta maksumusega 305 561,00 eurot kui madalaima maksumusega pakkumus.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.