« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 01.08.2022 istungi päevakord

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 1. augustil 2022 algusega kell 9.00 Põltsamaa vallamajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.

Mõjuval põhjusel (eelkõige tervislikud põhjused) on võimalik istungist osa võtta Teamsis.

 

Päevakorra projekt: 

 1. Korralduse eelnõu nr 218 „Võhmanõmme külas Pärna kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks", ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 2. Korralduse eelnõu nr 219 „Põltsamaa linnas Allika tn 1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks", ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 3. Korralduse eelnõu nr 2020 „Põltsamaa linnas Allika tn 5 kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks", ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 4. Korralduse eelnõu nr 221 „Põltsamaa linnas Lossi tn 33 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks", ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 5. Korralduse eelnõu nr 222 „Põltsamaa linnas Allika tn 3 // Aedniku kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks", ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 6. Korralduse eelnõu nr 224 „Korteriühistute toetusvooru taotluste rahuldamine, osaline rahuldamine ja mitterahuldamine", ettekandja: majandusosakonna järelevalvespetsialist Kaja Kesküla
 7. Korralduse eelnõu nr 225 „Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. aasta eelarvest", ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

8.  Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

 • otsuse eelnõu „Loa andmine lepingu sõlmimiseks" (Mark Liivamägi)
 • otsuse eelnõu „Omafinantseeringu kinnitamine" (Mark Liivamägi)
 • määruse eelnõu „Eraüldhariduskooli ja eralasteaia- ning lastehoiu teenuse toetamise kord" (Silja Peters)
 • määruse eelnõu „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" (Silja Peters)
 • määruse eelnõu „Põltsamaa Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 11 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine" (Merike Sumla)
 • otsuse eelnõu „Omafinantseeringu kinnitamine" (Merike Sumla)
 • määruse eelnõu „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" (Merike Sumla)
 • määruse eelnõu „Põltsamaa valla 2022. aasta 1. lisaeelarve" (Kaire Koit)

9.  Arutelu Põltsamaa valla territooriumil asuvate sõjahaudade teemal

10.  Jooksvad küsimused ja vallavanema informatsioon