« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltööspetsialistile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikohale

 

Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on valla sotsiaaltöövaldkonna arendamises ja tegevuste kavandamises osalemine ning valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine, abivajajate nõustamine ning nende abistamine taotluste esitamisel või muude toimingute tegemisel, abivajajate abivajaduse hindamine ning vajaliku sotsiaaltoetuse või -teenuse määramise korraldamine, toiduabi jagamine, täisealiste isikute eestkoste korraldamine jms.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on sotsiaaltööspetsialisti ametijuhendis (Sotsiaaltööspetsialisti ametijuhend).

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, sotsiaaltööspetsialist.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus sotsiaalvaldkonnas;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;

 

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1500 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam; 
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 04.08.2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Sotsiaaltööspetsialisti konkurss". 

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla e-post merike.sumla@poltsamaa.ee, telefon 5332 5015.