« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd sotsiaalosakonna juhatajale

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale

 

Sotsiaalosakonna juhataja ametiülesanneteks on sotsiaalosakonna töö juhtimine, vallavalitsuse pädevuses olevate sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmise koordineerimine ning töö järjepidevuse tagamine, valla sotsiaalpoliitika väljatöötamisel osalemine, sotsiaalvaldkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise tagamine jpm.

Ametiülesannete täpsem kirjeldus on sotsiaalosakonna juhataja ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, sotsiaalosakonna juhataja

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium

Ametikoha koormus: täiskoormus

Teenistustähtaeg: määramata aeg

Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • sotsiaaltööalane ja õigusalane ettevalmistus ja pidev enesetäiendamine;
 • eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskust tavakasutaja tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust;
 • paindlikku tööaega;
 • erialast täiendkoolitust.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 14.12.2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „sotsiaalosakonna juhataja konkurss".

Lisainfo: vallavanem Karro Külanurm, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee  tel. 505 7909.