« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd rahandusosakonna juhatajale

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

RAHANDUSOSAKONNA JUHATAJA ametikohale

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 2. oktoobrini (k.a).

Rahandusosakonna juhataja teenistusülesanneteks on rahandusosakonna töö juhtimine, valla rahandus- ja krediidipoliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine, valla eelarvestrateegia ja eelarve eelnõu koostamise korraldamine, valla majandusarvestuse ja eelarve täitmise arvestuse korraldamine, valla konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste raamatupidamise ja aruandluse korraldamine, raamatupidamise aastaaruande koostamise korraldamine.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on rahandusosakonna juhataja ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg

Teenistusse asumise aeg: niipea kui võimalik

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus finants- või majandusvaldkonnas (soovitavalt magistrikraadiga võrdsustatud haridustase);
 • vähemalt 2-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimist ja raamatupidamist reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel, tabeltöötlusprogrammide ja raamatupidamistarkvara kasutamise oskus spetsialisti tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus.

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas;
 • raamatupidamistarkvara PMen ja eelarverakenduse VeeRa kasutamise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • erialast täiendkoolitust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV) koos palgasooviga, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 02.10.2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Rahandusosakonna juhataja konkurss".

Lisainfo: vanemraamatupidaja Kaire Koit, e-post kaire.koit@poltsamaa.ee, tel 56625400.