« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd lastekaitsespetsialistile

 

 

Avalik konkurss LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Konkursi tähtaega on pikendatud 10. oktoobrini!

Lastekaitsespetsialist:

 • osaleb valla sotsiaal- ja tervishoiupoliitika väljatöötamisel, ülevaatamisel ja elluviimisel;
 • lahendab lastega seotud probleeme ja hindab pere teenusevajadust, kasutades erinevaid sotsiaaltöö meetodeid, täidab juhtumitöös juhtumiplaane;
 • osaleb sotsiaalvaldkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamises ja ajakohastamises;
 • osaleb valla arengukava lastekaitse osa väljatöötamisel ja täiustamisel;
 • koordineerib koostööd lapse ja tema pere ning erinevate tugisüsteemide vahel;
 • esindab ametiasutust lastega seotud probleemide ning vaidluste lahendamisel ja kaitseb laste huve;
 • korraldab erinevaid teenuseid lastele ja peredele;
 • nõustab lapsi, lapsi kasvatavaid/hooldavaid isikuid ja lastega tegelevaid spetsialiste ning informeerib neid lastekaitse- ja sotsiaalabialastes küsimustes;
 • arendab oma töövaldkonda ja aitab kaasa uute teenuste väljatöötamisele;
 • korraldab sõltuvusprobleemidega laste ravi- ja rehabilitatsiooniteenust;
 • osaleb piirkondlikus võrgustikutöös.

Teenistusülesanded on täpsemalt kirjeldatud on lastekaitsespetsialisti ametijuhendis.

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, lastekaitsespetsialist.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • erialane kõrgharidus ja erialane ettevalmistus;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga ning kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus (CV) koos palgasooviga;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 10.10.2023 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja, e-post eveli.lilleoja@poltsamaa.ee, tel 5332 5015.