« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus otsib Põltsamaa Kultuurikeskusele direktorit

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUSE DIREKTORI ametikohale

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 16. veebruarini 2023.

Põltsamaa Kultuurikeskus on Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine,  rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajaduste rahuldamine, kultuuriteenuse pakkumine, professionaalse kultuuri ja kunsti vahendamine, huviringide tegevuse korraldamine, piirkonna seltsitegevuse toetamine ja arendamine.

Kultuurikeskusel on neli üksust – kultuurikeskus ja noortekeskus Põltsamaal ning rahvamajad Pajusis ja Puurmanis.

Direktor juhib Põltsamaa Kultuurikeskust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö ja arendamise, vastutab kultuurikeskuse üldise seisundi, eesmärkide ja ülesannete täitmise eest.

 

Tööülesannete täpsem kirjeldus on Põltsamaa Kultuurikeskuse direktori ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

 

Ametikoha nimetus: Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja tähtaeg: täiskoormus, tähtajatu.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kultuurialane kõrgharidus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel (väga hea);
 • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • juhtimiskompetentsid ja juhtimiskogemus;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • pingetaluvus, koostöö- ja suhtlemisvalmidus, täpsus, kohuse- ja vastutustunne;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja töösõitudeks isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • paindlikku tööaega.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis), palgasoov;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 16. veebruaril 2023 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Põltsamaa Kultuurikeskuse direktori konkurss".

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, silja.peters@poltsamaa.ee, tel 510 5889.