« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus esitas volikogule 2023. aasta eelarve eelnõu

Põltsamaa Vallavalitsus esitas pärast 28. novembril toimunud istungit volikogule 2023. aasta eelarve eelnõu, mille kogumaht on 18,7 miljonit eurot. 
 
Põhitegevuse tuludeks on planeeritud 16,96 miljonit eurot. Suurima osa tuludest moodustavad maksud 9,27 miljonit eurot, millest tulumaks on 8,85 miljonit eurot ja selle kasvuks on prognoositud 4,8%. Ülejäänud tuludeks on saadavad toetused summas 6,16 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müük 1,08 miljonit eurot ning muud tulud 0,46 miljonit eurot.
 
Põhitegevuse kuludeks on planeeritud järgmisel aastal 16,3 miljonit eurot, investeerimistegevuse väljaminekuteks 1,7 miljonit eurot ja laenu tagasimakseteks 0,7 miljonit eurot. Valla netovõlakoormus on 2023. aasta lõpuks 62%.
 
Põhitegevuse kulud 2023. aastal valdkondade lõikes
 
„Oleme kohalikku eelarvesse laekuva tulumaksu kasvu planeerinud suhteliselt konservatiivselt, et mitte liigselt riskida majanduslangusest tulenevate mõjudega," ütles Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm. „Juhul, kui tulumaksulaekumine on planeeritust suurem, kavatseme suunata selle raha meie asutuste palgatõusuks."
 
Põltsamaa Päevakeskuse ja Põltsamaa Halduse töötajatele on planeeritud 10% suurune töötasu kasv, sest nende töötasud on olnud keskmisest oluliselt väiksemad. Põltsamaa valla lasteaiaõpetajate ja -töötajate töötasusid on plaanis tõsta 4,1%. Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate töötasu alammäära tõusevad meie õpetajate palgad järgmisel aastal 1749 euroni kuus.
 
Suuremate investeeringutena on Põltsamaa Vallavalitsus plaaninud 2023. aastal Põltsamaa linna alleede taastamiseks ja uuendamiseks 445 200 eurot, Pajusi küla vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks 300 000 eurot,  teede ja tänavate pindamiseks  200 000 eurot. Lisaks on plaanis ka väiksemad investeeringud üle valla kogumaksumusega 775 000 eurot.
 
Järgmisesse aastasse viiakse üle mitmed pooleli olevad investeeringud, näiteks Pikknurme küla ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, keskväljaku ja lossi kompleksi arendus.
 
2023. aasta Põltsamaa valla eelarve esimene lugemine toimub vallavolikogu istungil 15. detsembril. Pärast eelnõu esimest lugemist võivad 10 tööpäeva jooksul sellele muudatusettepanekuid esitada vallavolikogu liikmed, vallavolikogu alatised komisjonid, vallavalitsus ning hallatavate asutuste juhid.
 
Põltsamaa valla eelarve projekti ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda valla veebilehel https://www.poltsamaa.ee/eelarve2023