« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus 21.11.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 21.  novembril algusega kell 9.00  Lossi 9 vallavanema kabinetis.

 

Päevakorra projekt:

1. Laste arvu suurendamine Puurmani Mõisakooli lasteaiarühmades (eelnõu nr 390)

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61606:002:1153)(eelnõu 391)

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61606:002:1151) (eelnõu 392)

 Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61606:002:0074) (eelnõu 393)

5. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61606:002:1211) (eelnõu 394)

6. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61606:002:1212)(eelnõu 395)

7. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61606:002:1152) (eelnõu 396)

8. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61606:002:0085) (eelnõu 397)

9. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61102:003:0036) (eelnõu 398)

10. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse, katastriüksuse sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine (eelnõu 399)

11. Vallavolikogu otsuse eelnõu läbivaatamine

-Kinnisasja omandamine

12. Hallatavate asutuste eelarvete kaitsmised kell 10.00-11.30

kell 10.00 Põltsamaa Päevakeskus

kell 10.30 Põltsamaa Muusikakool

kell 11.00 Põltsamaa Raamatukogu