« Tagasi

Põltsamaa valla õpetajate ja tugispetsilistide tunnustamine

Õpetajaid tunnustataks järgmiselt:

1. Põltsamaa valla tänukirja saavad pedagoogid, kes on töötanud valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad, huvikoolid)  25., 30., 35., 40., 45., 50. ja rohkem aastat.

2. Märgitakse ära kõik esmakordselt kooli/lasteaeda/huvikooli tööle asunud koolipere liige.

3. Põltsamaa valla aasta õpetaja ja tugispetsialisti tiitlid koos tänukirja ja rahalise preemiaga antakse välja 8 kategoorias.

Tunnustamise kategooriad on järgmised:

 • Põltsamaa valla aasta lasteaiaõpetaja (sh abiõpetaja)
 • Põltsamaa valla aasta klassiõpetaja
 • Põltsamaa valla aasta põhikooli aineõpetaja
 • Põltsamaa valla aasta gümnaasiumi aineõpetaja
 • Põltsamaa valla aasta huvihariduse õpetaja (huvikooliõpetaja, huvijuht, ringijuht)
 • Põltsamaa valla aasta klassijuhataja
 • Põltsamaa valla aasta tugispetsialist (logopeed, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog, psühholoogiline nõustaja)
 • Põltsamaa valla Aasta Tugi (õpetaja abi, tugiisik või muu kooli või lasteaia personali hulka kuuluv või lastega tegelev töötaja).

Põltsamaa valla aasta õpetaja, tugispetsialisti, aasta klassijuhataja või Aasta Toe tiitli pälvib töötaja:

 • kes on loonud/aidanud luua keskkonna, milles tema õpilased/lapsed õpivad innustunult;
 • kes arvestab õpilaste/laste vajadusi ja huve ning teeb kõik endast oleneva, et iga laps/õpilane areneks vastavalt oma võimetele;
 • kes on koostööaldis nii lastevanemate kui kolleegide ja kogukonnaga  ning näeb koostöös edasiviivat jõudu;
 • kes on valmis kinni haarama uudsetest ideedest ja innovaatilistest lahendustest.

Aasta õpetaja kandidaate ootame hiljemalt 20. septembril 2023 SIIN

Avaldusele palume kirjutada:

 • kandidaadi nimi;
 • kandidaadi töökoht,
 • kandideerimise kategooria;
 • põhjendus, miks just teda peetakse vääriliseks olema Põltsamaa valla aasta õpetaja, tugispetsialist või Aasta Tugi;
 • kandidaadi esitaja andmed.