« Tagasi

Põltsamaa valla eelarvestrateegia ootab arvamusi ja ettepanekuid!

Kuni 25. septembrini on avalikul väljapanekul Põltsamaa valla eelarvestrateegia ning igaühel on võimalus kaasa rääkida valla arengudokumentide muutmises ja täiendamises.

Eelarvestrateegia vaadatakse üle iga-aastaselt. Eelarvestrateegia peab kajastama järgnevat nelja eelarve aastat ning see on muutunud peamiselt seetõttu, et lisandunud on uued investeeringud ning muutunud on investeeringute hinnad ja majandusnäitajad.

Avalikul väljapanekul olev eelarvestrateegia kajastab vahemikku 2024-2027.

Tutvu eelarvestrateegia dokumentidega ja arengukavaga:
Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2024-2027
Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2024-2027 avalikustamine, avalik arutelu ja ettepanekute esitamine
Põltsamaa valla arengukava 2040

Arvamused ja ettepanekud palume saata hiljemalt 25. septembriks e-aadressile info@poltsamaa.ee.

Lisaks on kaks võimalust tulla arutlema ja kaasa rääkima ka avalikele aruteludele:
Põltsamaa Kultuurikeskus 19. september 2023 kell 17.30
Puurmani rahvamaja 22. september 2023 kell 16.00

Pärast avalikustamise lõppu esitab vallavalitsus Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa nr 1 muutmise eelnõu „Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2024-2027" ja arvamuse esitatud ettepanekute kohta Põltsamaa Vallavolikogule.